Adressenlijst

  Dagelijks bestuur              
  functie naam adres postcode telefoon   mail  
  Voorzitter Vacant - Harm Jan Bruins a.i.
Zeegravensingel 34 8271 KG 06 41209414   *  
  Secretaris Johan Bossink Bovennieuwstraat 109 8261 HC 06 41218929   *  
  Penningmeester vacant -Johan Bossink a.i.         *  
  Bestuursleden sportonderdeel            
  Badminton Edwin de Graaf  Technische Commissie   06 15023373   *  
  Conditietraining Johan de Haan     06 37196911   *  
  Galm Johan de Haan     06 37196911   *  
                 
  Jazz Geke Gorissen (ledenvragen)
Jannet Meuleman (bestuursvragen)
Rietgors 19
Klaver 7
8271 GG
8271 DL
06 11490967
06 25144950
  *  
                 
  Turnen Heren Jothan van Olst     06 43218305   *  
  Turnselectie dames vacant         *  
  Ouder en kindgym Natascha van Ingen Louis Pasteurlaan 1 8271 CV 06 14949030   *  
  Recreatiegym jongens Natascha van Ingen Louis Pasteurlaan 1 8271 CV 06 14949030   *  
  Recreatiegym meisjes Natascha van Ingen Louis Pasteurlaan 1 8271 CV 06 14949030   *  
                 
  Trampolinespringen Natascha van Ingen Louis Pasteurlaan 1  8271 CV 06 14949030   *  
  Springgroep Natascha van Ingen Louis Pasteurlaan 1  8271 CV 06 14949030   *  
  Bestuursleden algemeen              
  Ledenadministratie Julian van der Zwet
 Nachtegaal 35 8271 HS  06 46573022   *  
  Webmaster Harm jan Bruins Zeegravensingel 34 8271 KG 06 41209414   *