contributie GALM

De contributie voor de GALM dient per jaar te worden betaald.
Hierbij is de voorkeur voor automatische incasso.

Indien u de contributie zelf wilt overmaken, maakt u het volledige jaarbedrag over aan IJGV op de volgende wijze:

IBAN nummer NL48 SNSB 0909364982
t.n.v. IJGV '38
Vermeld duidelijk uw naam, welke groep en naam van de leiding.

Het contributiebedrag kunt u hier vinden