Algemene info ledenadministratie

Proeflessen en Aanmelden
Voordat je lid wordt, mag je 3 keer gratis meetrainen met een sport naar keuze. Daarna dien je ingeschreven te worden via het inschrijfformulier. Ben je al lid, en wil je een 2e sport bij IJGV proberen? Dan kan dat ook. Hiervoor dien je ingeschreen via het inschrijfformulier 2e sport

Inschrijfgeld en Contributie
Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt eenmalig € 10,00. De verenigingscontributie wordt maandelijks (12 maanden / jaar) per incassomachtiging geïnd.  Kijk hier voor de actuele contributies

Wijzigingen persoonsgegevens
Adreswijzigingen, veranderingen in lessen, etc. dienen zo spoedig mogelijk aan de ledenadministratie te worden doorgegeven. Gebruik hiervoor de mutatieformulier Adres / Sport A B / Bankrekeningnummer

Beëindigen lidmaatschap
Altijd zelf opzeggenbij de ledenadministratievóór de 23e van de maand per brief of per mail via bovenstaand emailadres. Alleen opzeggingen via de website worden verwerkt.