Eerste week april wordt bondscontributie geïncasseerd

KNGU Bondscontributie
De KNGU bondscontributie wordt jaarlijks geïnd en afgedragen aan de bond. Alle leden betalen bondscontributie, voor 2017 gelden de volgende tarieven: leden t/m 15 jaar € 20,80 en leden van 16 jaar en ouder € 25,40 de KNGU bondscontributie moet aan alle verenigingen betaald worden, waar het lid ingeschreven staat. Zie ook www.gymsport.nlit bedrag wordt door IJGV afgedragen aan de KNGU.